Instructeurs

Susuk Sa Bum Nim Alex Krijger – 4e Dan Hwa Rang Do®

SSBN Alex is 4e dan Hwa Rang Do en beoefend deze bijzondere vechtkunst al meer dan 20 jaar. Hij is degene die de eerste contacten legde met de huidige grootmeester en Hwa Rang Do® naar Nederland heeft gebracht. Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen dat dit destijds nog per handgeschreven brief ging en men weken moest wachten op antwoord.

SSBN Alex geeft al sinds 1994 les in Vlissingen en heeft in die jaren honderden studenten getraind en begeleid. Naast zijn rol als instructeur functioneert SSBN ook als voorzitter van Hwa Rang Do® Nederland en Vlissingen. SSBN wordt in Nederland gezien als de vertegenwoordiger van onze vechtkunst en heeft nauwe contacten met de overkoepelende bond: World Hwa Rang Do® Association. Tot op de dag van vandaag continueert hij zijn trainingen middels stages en seminars in het buitenland. Met name Luxemburg en Italië zijn locaties waar hij verdere scholing kan vinden.

Lees meer over Susuk Sa Bum Nim in DIT artikel!


Niels de Nooijer – Paarse sjerp Hwa Rang Do®

Sun Bae Niels de Nooijer is begonnen met het beoefenen van Hwa Rang Do in 1994, toen hij 12 jaar oud was. Hij werd door een kennis geattendeerd dat er een ‘nieuw’ vechtkunst in Vlissingen werd gegeven. Deze vechtkunst werd nog niet ergens anders in Nederland onderwezen. Hij begon de trainingen met een open vizier en trainde tot hij in 1997 Hwa Rang Do Paarse sjerp behaald had. Toen moest hij door omstandigheden jammer genoeg stoppen met trainen. Hij heeft daarna nog andere sporten beoefend maar altijd met Hwa Rang Do in zijn achterhoofd.

Twee jaar geleden heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en kwam weer eens kijken. Kijken of Hwa Rang Do er nog was, of hij zich kon laten leiden door zijn gevoel en zijn passie. Er waren enige dingen veranderd waardoor hij niet gelijk met zijn ooit behaalde paarse sjerp verder kon gaan. Hij is opnieuw begonnen maar nu met Tae Soo Do. Zijn inzet en passie hebben hem in een record tijd gebracht tot Tae Soo Do zwarte band en momenteel traint hij bij Susuk Sa Bum Nim het Hwa Rang Do® programma.

Niels is een voorbeeld van passie, opletten, hard werken en aanpassen om zelf te groeien maar ook om andere en Hwa Rang Do® te helpen groeien. Sinds kort is hij een trainingsmogelijkheid gestart in Goes.